inkasso

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele võimalikult edukat võlgade sissenõudmise teenust koos sinna juurde kuuluvate muude vajalike tugiteenustega.ERA Liisingu Inkassoteenused AS pakub Teile järgmisi teenuseid:

Kohtuväline sissenõudeteenus

AS E.L.I. osutab võlgade sissenõude teenust kogu Eesti territooriumil. Võimalik on võlgnevuste sissenõudmine ka väljaspool Eesti Vabariiki. AS E.L.I. sõlmib kliendiga individuaalse koostöölepingu. Võimalik on sõlmida ka käsundusleping. Lepingu kehtivuse ajal võib anda sissenõudmiseks täiendavaid võlgnevusi. Võlgnevuse sissenõudmise käigus luuakse isiklik ja vahetu kontakt võlglasega. Usaldusväärse suhte loomiseks peame tähtsaks seda, et klient omaks infot ja ülevaadet kogu sissenõudemenetluse käigu kohta.

Kohtulik sissenõudeteenus.

Juhul, kui tavapärane inkassomenetlus ei ole piisava aja jooksul loodetud tulemusi toonud, pöördume abi saamiseks kohtu poole. ERA Liisingu Inkassoteenused AS'i juristid on kõrgelt motiveeritud ning omavad pikaajalist kogemust võlaküsimuste lahendamiste valdkonnas. Elu on näidanud, et kohtumenetluse lõppedes, saavad lahenduse ka need küsimused, mis on kohtuvälisena lahenduseta jäid.

Taustauuringud ja hinnangud äripartneri usaldatavuse kohta

Keerulises majandussituatsioonis on ettevõtte seisukohalt eluliselt vajalik oma koostööpartneri, nii potentsiaalse kui ka olemasoleva, põhjalik tundmine.
Era Liisingu Inkassoteenused AS'i analüütikud on võimelised hindama erinevates eluvaldkondades tegutsevaid ettevõtteid ning eraisikuid. Pikajaline töökogemus ning tööpraktika lubavad meil uskuda, et pole olemas probleemi, mis jääks lahenduseta.

Nüüd on võimalik sõlmida oma SMS laenu ees oleva võla tasumiseks maksegraafik.

Maksegraafikut saate sõlmida logides sisse oma kasutajanime (isikukood) ja parooliga. Parool on sama, mis SMS laenus. Kui Te oma parooli ei mäleta, sisestage oma isikukood ning klikake edasi.

Osamakse suurus sõltub maksegraafiku perioodist ning võlgnevuse vanusest. Lisaks on võimalik maksegraafikut pikendada, juhul kui osamaksete maksmisel tekib raskusi. Pikendamistasu on 10€ ning selle tasumisel lükkub Teie makseperiood 1 kuu võrra edasi.