inkasso

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele võimalikult edukat võlgade sissenõudmise teenust koos sinna juurde kuuluvate muude vajalike tugiteenustega.Kliendi esindamine pankrotimenetluses
Kliendi esindamisel pankrotimenetluses teostavad AS E.L.I spetsialistid eelnevalt juriidilise analüüsi nõude aluseks oleva dokumentatsiooni kohta.
Võlglasele saadetakse eelnevalt ka pankrotihoiatus.
Kui ka see viimane võimalus võlglasele pole täitnud oma eesmärki, koostab AS E.L.I. kliendi soovil  kohtule pankrotiavalduse, lisades sellel ka kõik muud vajalikud dokumendid.
Kui kliendil puudub soov ja võimalus käia kohtuistungitel ja võlausaldajate kooolekutel, siis pakume võimalust esindada Teid volitatud esindajana .

Kliendi esindamine hagimenetluses
Kliendi esindamisel hagimenetluses teostavad meie spetsialistid eelnevalt juriidilise analüüsi võlgnevuse aluseks oleva dokumentatsiooni kohta.
Seejärel koostame kohtule hagiavalduse ning esindame Klienti hagimenetluses, vajadusel kõigis kohtuinstantsides.
Kohtumenetluse lõppedes edastame vajadusel kohtulahendi kohtutäituri büroole täitemenetluse algatamiseks.
Esindamine toimub koostöös osaühinguga Tallinna Õigusbüroo /Maakri 44-20 Tallinn 10145 /.

Kliendi esindamine äriühingu likvideerimismenetluses
Ettevõtteid, millede majanduslik eksisteerimine on muutunud ebavajalikuks, tuleks kindlasti mingi aja jooksul kustutada äriregistrist. Nii nagu asutamisel, on ka lõpetamisel vaja vormistada hulk dokumente, maksta tasusid, suhelda võlausaldajate, notarite ja äriregistriga. Kogu taoline asjaajamine on võimalik viia minimaalseks, kui Te lasete kõiki neid toiminguid teha isikutel, kes päevast päeva puutuvad kokku äriühingute likvideerimisega seonduvate probleemidega.
Ettevõtted, mis on jõudnud või jõudmas püsiva maksejõuetuse seisundisse, toovad nii nende omanikele kui juhatajatele kaasa erinevatel tasemetel komplikatsioone, mis on seotud pankrotimenetlusega (võlgnikuna esindamine kohtus ja koosolekutel, võlgniku vanne, ärikeelud jmt). Selle vältimiseks pakume Teile võimalust analüüsida tekkinud olukorda ja leida koos lahendus, kuidas likvideerida Teie probleemne äriühing.


Kliendi esindamine täitevmenetluses
Esindame vajadusel oma klienti kohtutäituri juures. AS E.L.I. edastab avalduse täitevmenetluse algatamiseks kohtutäiturile ning teeb koostööd täituriga, et Teie võlglane Teile võla võimalikult kiiresti tasuks.