inkasso

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele võimalikult edukat võlgade sissenõudmise teenust koos sinna juurde kuuluvate muude vajalike tugiteenustega.Taustauuringud ja hinnangud äripartneri usaldatavuse kohta  

AS E.L.I. poolt teostatav monitooring võimaldab Teil juba eelnevalt olla kursis oma tulevase või juba lepingulise äripartneri majandusliku olukorraga.

Info majandustegevuse, tausta, maksevõime, finantsraskuste jne. kohta aitab ennetada riske ja teha õigeid krediidiotsuseid.  Tihti on tulnud ette olukordi, kus ettevõte, sattudes finantsraskustesse, tekitab suure rahalise kahju ka oma pikaajalistele partneritele. Kasutades ettevõtte monitooringu teenust olete õigeaegselt informeeritud Teie partneri maksuvõlast, maksehäirest pankadele või temale väljakuulutatud pankrotist.

Meie saame infot järgmistest allikatest:
                Äriregister
                Maksu-ja Tolliamet
                Kohtulahendite register
                Krediidiinfo
                Maksehäireregister
                Ametlikud teadanded
                AS E.L.I andmebaas
                Muud (ametlikud)andmebaasid


Ettevõtte monitooring on teenus, mis võimaldab kliendil olla jooksvalt kursis toimuvaga huvipakkuvas ettevõttes.